TERAPI

hos leg. psykolog Sofia Viotti

Mottagningen ligger  i Vallentinhuset,
Sabbatsbergsgatan 8, T-bana S:t Eriksplan, Stockholm 


Hur går en terapi till?

Terapisessionerna på Compassionmottagningen är 45 minuter. En terapi börjar med ett bedömningssamtal där du får berätta vad du söker hjälp för. Under samtalet kommer jag även ställa frågor till dig för att få en bild över dina problem och ditt liv generellt. Efter det kommer vi överens om hur ofta vi ska ses och gör en plan för en behandling. En behandling kan vara några enstaka sessioner eller pågå under en lång tid. Det beror på problematik och dina önskemål. Men ska man få en djupgående förändring så krävs ofta en längre terapi. Ofta träffar jag klienter mellan 10-30 gånger.
De första sessionerna är kartläggande för att vi ska få en tydlig förståelse för hur du fungerar och vad som skapar problem för dig i livet. Efter det inriktas sessionerna mer och mer på behandling. Men ofta får du någon hemuppgift eller övning redan 2:a gången. CFT är en aktiv terapiform så var beredd att lägga tid mellan träffarna på övningar, beteendeförändringar och reflektion. 

Priset för en session är 1200 kr för privatpersoner och 1400 kr för företag.

vanliga problem

Problematik du kan söka hjälp för är t.ex:

 • Ångest
 • Stress
 • Höga prestationskrav
 • Låg självkänsla
 • Självkritik
 • Negativ självbild
 • Relationsproblem
 • Oro
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Utmattningssyndrom
 • Nedstämdhet
 • Allmän känsla av otrygghet
 • Generell känsla av att må dåligt
 • Livskris


Jag arbetar enbart med vuxna.


skillnaden på psykolog/ psykoterapeut/ terapeut/ psykiater

 • Leg. psykolog: Har 5-årig utbildning i psykologi och är legitimerad av socialstyrelsen. Har terapeutisk steg-1-utbildning inom någon inriktning (ex. KBT, psykodynamisk, integrativ).
 • Leg. psykoterapeut: Kan ha olika utbildning/yrke i bakgrunden (ex. psykolog, socionom, sjuksköterska) och har läst terapeutisk steg-1 och steg-2 utbildning. Är legitimerad av socialstyrelsen.
 • Steg-1 terapeut: Kan ha olika yrkesbakgrund och läst terapeutisk steg-1-utbildning i någon inriktning.
 • Psykiater: En legitimerad läkare som har specialistutbildning i psykiatri.

När man går i terapi är det viktigt att ta reda på både vad personen har för grundutbildning, yrke och vilken inriktning personen haft på sin terapeutiska utbildning. Det är en säkerhet för dig som gör att du kan göra en bedömning av personens kunskap. Det finns personer som kallar sig för CFT-terapeuter/KBT-terapeuter osv. som enbart kan ha gått några dagars kurs. Den legitimation som psykologer och psykoterapeuter har är en säkerhet då det innebär att man arbetar under granskning av Socialstyrelsen.

Compassionfokuserad terapi är en inriktning som man vidareutbildar sig i. Det finns ingen bestämmelse som styr över vem som får kalla sig CFT-terapeut eller utföra CFT-terapi. Därför är det alltid viktigt att ta reda på att terapeuten man träffar har adekvat utbildning.