kurser

onlinekurs i compassion mind training -
Självmedkänsla

Kan göras som ett 8-veckorsprogram eller i din egen takt.

kurser för terapeuter/
psykologer

Kurser i CFT för terapeuter/psykologer hittar du på sidan Compassionfocus Sweden. 
 

föreläsningar om CFT eller
compassion

Föreläsningar för terapeuter, företag, organisationer hittar du på Compassionfocus Sweden.