TERAPI



Mottagningen ligger  i Vallentinhuset,
Sabbatsbergsgatan 8, T-bana S:t Eriksplan, Stockholm



 


Hur går en terapi till?

Terapisessionerna på Compassionmottagningen är 60 eller 90 minuter.

En terapi börjar med ett antal bedömningssamtal.

 • Vid första samtalen på 60 minuter så får du berätta vad du söker hjälp för. Under samtalet kommer jag även ställa frågor till dig för att få en bild över dina problem och ditt liv generellt.
 • Det andra samtalet är 90 minuter och då undersöker vi fördjupat din problematik med fokus på känslor och beteendemönster.
 • Bedömningsfasen avslutas med en session på 60 minuter då vi sammanfattar och kommer fram till om vi ska arbeta tillsammans i en terapi och på vilket sätt. 

Själva bedömningssamtalen upplevs ofta terapeutiska i sig.

En behandling kan sedan vara några enstaka sessioner eller pågå under flera år. Det beror på problematik och dina önskemål. Men ska man få en djupgående förändring så krävs ofta en längre terapi. 

Priset för 60 minuter är 1200 kr. 

vanliga problem

Problematik du kan söka hjälp för är t.ex:

 • Ångest
 • Stress
 • Höga prestationskrav
 • Låg självkänsla
 • Självkritik
 • Negativ självbild
 • Relationsproblem
 • Oro
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Utmattningssyndrom
 • Nedstämdhet
 • Allmän känsla av otrygghet
 • Generell känsla av att må dåligt
 • Livskris


Jag arbetar enbart med vuxna.


skillnaden på psykolog/ psykoterapeut/ terapeut/ psykiater

 • Leg. psykolog: Har 5-årig utbildning i psykologi och är legitimerad av socialstyrelsen. Har terapeutisk steg-1-utbildning inom någon inriktning (ex. KBT, psykodynamisk, integrativ).
 • Leg. psykoterapeut: Kan ha olika utbildning/yrke i bakgrunden (ex. psykolog, socionom, sjuksköterska) och har läst terapeutisk steg-1 och steg-2 utbildning. Är legitimerad av socialstyrelsen.
 • Steg-1 terapeut: Kan ha olika yrkesbakgrund och läst terapeutisk steg-1-utbildning i någon inriktning.
 • Psykiater: En legitimerad läkare som har specialistutbildning i psykiatri.

När man går i terapi är det viktigt att ta reda på både vad personen har för grundutbildning, yrke och vilken inriktning personen haft på sin terapeutiska utbildning. Det är en säkerhet för dig som gör att du kan göra en bedömning av personens kunskap. Det finns personer som kallar sig för CFT-terapeuter/KBT-terapeuter osv. som enbart kan ha gått några dagars kurs. Den legitimation som psykologer och psykoterapeuter har är en säkerhet då det innebär att man arbetar under granskning av Socialstyrelsen.