vAD ÄR CFT & ISTDP?

CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapimetod med sin bas både i KBT och psykodynamisk metoder. Metoden baserar sig på forskning runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. 
 

På min sida Compassionportalen hittar du mer information om CFT och Compassion. Där finns ljudfiler till compassionövningar, videos, länkar till forskningsartiklar m.m.
 

ISTDP

ISTDP är en psykodynamisk terapiform där fokus är på att hjälpa dig luckra upp problematiska mönster i ditt liv. Detta genom att komma i kontakt och uppleva dina känslor. 
Terapiformen är aktiv och jobbar med djupgående förändringar. 

Klipp ur artikel om ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)
"Teoretiskt kan ISTDP sägas ha sin grund i klassisk psykodynamisk konfliktteori, med inflytande från modern anknytnings- och affektteori. Utgångspunkten är att psykiska besvär ofta bottnar i att individen, av olika skäl, inte lyckats integrera komplexa, motstridiga känslor kopplade till smärtsamma erfarenheter i nära relationer. När anknytningssystemet och de associerade affekterna triggas i nya situationer genereras därför ångest som individen hanterar med undvikandestrategier (försvar). Ångesten och undvikandet genererar och vidmakthåller i förlängningen patientens besvär.
Den centrala terapeutiska mekanismen i ISTDP antas vara att terapeuten hjälper patienten att uppleva och integrera de underliggande komplexa känslorna så att ångesten och undvikandet inte längre aktiveras eller leder till destruktiva konsekvenser."


Källa: R. Johansson & P. Lilliengren, "Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy", Psykologtidningen, nr 5, 2015. Läs hela artikeln: https://www.psykologforbundet.se/globalassets/psykologtidningen/forskningsartiklar/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy_.pdf