Psykolog-
mottagning


FÖR
COMPASSION-
FOKUSERAD TERAPI
och
KÄNSLOFOKUSERAD TERAPI

leg. psykolog Sofia Viotti


 


vad är Compassionfokuserad terapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapimetod med sin bas både i KBT och psykodynamisk metoder. Metoden baserar sig på forskning runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. Metoden passar för problem som t.ex: stress, ångest, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, otrygghet, obalans i livet, relationsproblem, livskris, oro/grubbel, nedstämdhet. Fokus är på det som ligger bakom symptomen och man jobbar för långsiktig förändring.
 

VAD ÄR KÄNSLOFOKUSERAD TERAPI

Det finns en rad olika känslofokuserade terapier (t.ex AFT, ISTDP, DBT). Även i CFT ligger ett stort fokus på känslor. 


om mottagningen

Jag som driver mottagningen heter Sofia Viotti och är leg. psykolog. Jag är författare till boken "Compassionfokuserad terapi" och "Utan press: Om medkänsla, prestation och stress". Jag har ett Post Graduate Certificate i CFT från Derby University och är utbildad av Paul Gilbert, som skapat CFT. Jag har arbetat flera år med CFT och utbildar och handleder andra terapeuter.
Jag vidareutbildar mig just nu inom ISTDP (läs mer om terapiformen) och har tidigare gått kurser i affektfokuserad terapi och DBT.

 


terapi

Jag erbjuder både kortare och längre terapier i CFT och känslofokuserad terapi. Samt coachning i compassionträning eller mindfulness.


onlinekurs

Kurs i självmedkänsla för privatpersoner. Kan göras för sig eller i kombination med en terapi.

mer om compassion

compassionfocus

Är du terapeut eller psykolog och vill gå kurs/ utbildning i CFT?

compassionportalen

Vill du lära dig mer om medkänsla/ compassion och CFT. Besök min informationssajt.

hitta till mottagningen

Compassionmottagningen finns i Vallentinhuset, Sabbatsbergsgatan 8, T-bana S:t Eriksplan.