Psykolog-
mottagning


i Stockholm

leg. psykolog Sofia Viotti


 

Om mottagningen

Jag jobbar med djupgående förändringar av ohjälpsamma mönster i ditt liv. Du kan komma till mig med problem som ångest, stress, självkritik, höga prestationskrav, relationsproblem, nedstämdhet, ångest eller en generell upplevelse av att du ständigt fastnar i mönster i ditt liv som blir problematiska för dig.

Jag arbetar främst utifrån terapimetoderna CFT och ISTDP. 

 


om mig

Jag som driver mottagningen heter Sofia Viotti och är leg. psykolog. Jag är författare till boken "Compassionfokuserad terapi" och "Utan press: Om medkänsla, prestation och stress". Jag har ett Post Graduate Certificate i CFT från Derby University och är utbildad av Paul Gilbert, som skapat CFT. Jag har arbetat flera år med CFT och utbildar och handleder andra terapeuter.
Jag vidareutbildar mig just nu inom ISTDP och har tidigare gått kurser i affektfokuserad terapi, sensorimotor psychotherapy, EMDR och DBT.