Psykolog-
mottagning


FÖR
COMPASSION-
FOKUSERAD TERAPI

leg. psykolog Sofia Viotti


 


vad är Compassionfokuserad terapi?

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en av de senare formerna av KBT. Metoden baserar sig på de senaste rönen runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. Metoden passar för problem som t.ex: stress, ångest, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, otrygghet, obalans i livet, relationsproblem, livskris, oro/grubbel, nedstämdhet. Fokus är på det som ligger bakom symptomen och man jobbar för långsiktig förändring.
 


om mottagningen

Jag som driver mottagningen heter Sofia Viotti och är leg. psykolog. Jag är författare till boken "Compassionfokuserad terapi" och "Utan press: Om medkänsla, prestation och stress". Jag har ett Post Graduate Certificate från Derby University och är utbildad av Paul Gilbert. Jag har arbetat flera år med CFT och utbildar och handleder andra terapeuter.
 


terapi

Jag erbjuder både kortare och längre terapier i CFT. Samt coachning i compassionträning eller mindfulness.


onlinekurs

Kurs i självmedkänsla för privatpersoner. Kan göras för sig eller i kombination med en terapi.

mer om compassion

compassionfocus

Är du terapeut eller psykolog och vill gå kurs/ utbildning i CFT?

compassionportalen

Vill du lära dig mer om medkänsla/ compassion och CFT. Besök min informationssajt.

hitta till mottagningen

Compassionmottagningen finns i Vallentinhuset, Sabbatsbergsgatan 8, T-bana S:t Eriksplan.